Cursus Leidinggevend Monteur als Ambassadeur

Je hebt wellicht interesse een training te willen verzorgen voor jouw leidinggevende monteurs. Het gaat om leidinggevenden die momenteel gemiddeld 5 tot 6 monteurs aansturen. Deze groep monteurs is zeer rijk aan verschillende culturen en startende statushouders.

Je merkt dat het momenteel voor de leidinggevenden een enorme uitdaging is om deze groep effectief aan te sturen.

Het doel van de training is effectief leiderschap, waarbij de leidinggevenden tips en tools krijgen hoe hun medewerkers aan te sturen met als gewenst resultaat een verbetering van:

 • de werkprocessen
 • interne- en externe klantgerichtheid
 • het commerciële resultaat

Voorbereiding

Kick-off

Een mogelijkheid is om voor het traject een kick-off te organiseren. Hierbij wordt hele programma gepresenteerd aan de deelnemende leidinggevenden.

Kennismaking

Om de omgeving en de doelen van uw organisatie zo goed mogelijk te begrijpen, bezoek ik uw organisatie. Met alle leidinggevenden hou ik gesprekjes van 10 minuten. Dit om kennis te maken en het achterhalen van hun persoonlijke doelen.

 

Uitvoering

De uitvoering van de training bestaat uit twaalf dagdelen (6 dagen). De uitvoering zal voor 80% bestaan uit praktische oefeningen en 20% theorie. Locatie, data en tijden worden nog bepaald. Gedurende het traject zal er t.a.v. de voortgang twee keer tussentijds met u worden geëvalueerd. Een mogelijkheid is om op het laatste dagdeel een eindpresentatie te laten houden. U en eventuele uitvoerders kunnen hierbij aanwezig zijn. Hierbij krijgt u allen een helder beeld wat er is geleerd en hoe zij dit nu oppakken. U heeft de mogelijkheid om daarna de diploma’s uit te reiken. De ervaring leert, dat het afsluiten van het traject door een eindpresentatie een extra boost geeft aan de onderlinge verbinding, motivatie en prestaties in haar geheel.

Opzet modules

De volgende modules worden voorgesteld. 1 module zijn 4 dagdelen, 2 dagen.

 • Situationeel leiderschap
  • Sturen, steunen, coachen en delegeren
 • Communicatie
  • Effectief communiceren met anderen
 • Samenwerken met de klant en jouw leidinggevende
  • Het creëren van gemeenschappelijke doelen

 

Eindevaluatie

Na afloop van de training wordt een evaluatiegesprek gehouden. Belangrijke uitgangspunten van dit gesprek zijn:

 • de inhoud en het verloop van de training
 • in hoeverre de gewenste doelen zijn bereikt