Cursus NEN 4010: Basis

De norm NEN 4010 gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk. De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.

Deze norm is van toepassing op elektrische installaties voor laagspanning die worden aangebracht in ruimten, in gebouwen of op terreinen die bestemd zijn voor:

 • bewoning;
 • zakelijke doeleinden;
 • publieke functies;
 • industriële doeleinden;
 • landbouw, tuinbouw of veeteelt.

Deze training is een klassikale training, waarin de onderwerpen aan bod komen die binnen het toepassingsgebied van de norm vallen.

Informatie
DUUR Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
AANTAL DEELNEMERS Max. 18 deelnemers
VOOR WIE Deze training is voor alle installateurs die zich bezig houden met het installeren van elektrische installaties in gebouwen die zijn bestemd voor woning, zakelijke doeleinden, publieke functies, licht industriële doeleinden en landbouw. Voor veel installateurs is kennis van deze norm voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.
PRIJS € 580 excl. BTW

 

Vervolgtrainingen

Na de training ‘NEN 4010: Basis’ kunt u de vervolgtrainingen: ‘NEN 1010’

 • U weet voor welke elektrische installaties u de norm kunt gebruiken;
 • U weet wanneer u NEN 4010 of NEN 1010 moet gebruiken;
 • U kent de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schok, brand;
 • U weet hoe u de beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting, en over- onderspannen moet regelen;
 • U weet welk elektrische materieel u moet kiezen om een veilige installatie te bouwen;
 • U heeft kennis genomen van de onderwerpen: scheiden en schakelen, aarding en vereffening, beschermingsgeleiders;
 • U heeft kennis genomen van de veiligheidsvoorzieningen die in NEN 4010 staan.

Norm bij deze training (niet verplicht wel praktisch)

NEN 4010:2019 nl